به نام خداوند جان و خرد - کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای - خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر - فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست - نگارنده‌ی بر شده پیکرست


من ،محمد مهدی قلی زاده ، این وبنویس را در جهت بالا بردن سطح علمی و فرهنگی و هم چنین در جهت  کمک به خوانندگان عزیز استوار نموده ام و پذیرای نقد های شما می باشم.