به نام خالق زیبایی ها

در این پستپاسخ کتاب ریاضی تکمیلی هشتم صفحات 77 و 78 را برای شماآماده کردم.امیدوارم که مفید واقع شود.


دریافت
عنوان: پاسخ کتاب ریاضی تکمیلی هشتم صفحات 77 و 78
حجم: 473 کیلوبایت